Biblioteka

W PSS istnieje biblioteka z której mogą bezplatnie korzystać uczniowie naszej szkoły oraz ich rodziny.  Księgozbiór zawiera  pozycje w języku polskim i jest dostosowany do wieku i zainteresowań uczących się dzieci.

Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki opierają się na wzajemnym zaufaniu. Uczniowie i rodzice mogą wypożyczyć książki  przed, w trakcie i po zajęciach szkolnych. Rodzice opiekujący się biblioteką  i nauczyciele chetnie służą pomocą w wyborze  książek.

Wszystkie książki, którymi dysponujemy w bibliotece zostały nam podarowane na przestrzeni kilku lat przez hojnych przyjaciół naszej placówki oraz przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Chętnie przyjmujemy książki w dobrym stanie, co pozwala nam na poszerzenie zasobów naszej biblioteki i wzrost czytelnictwa wśród naszych uczniów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ofiarowane nam książki i zachęcamy do przekazywania książek dla naszej placówki.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki pobrana zostanie opłata, która pokryje koszt zakupu nowego egzemplarza.

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem:

https://biblioteka.pss-sj.org/index.html
Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now