Program Nauczania

Program nauczania

Program nauczania w PSS obejmuje zerówkę i szkołę podstawową od klasy I do klasy VIII. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem programu i podręczników dostosowanych do wieku dzieci. Program jest oparty na podręcznikach i ćwiczeniach rekomendowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce i jest uzupełniany oraz wzbogacany pomocami i materiałami obejmującymi tradycje, zwyczaje i obrzędy panujące w Polsce.

Historia
Program nauczania historii koncentruje się na faktach i wydarzeniach z przeszłości Polski. Zaznajamia z pojęciami historycznymi i chronologią. Rozwija umiejętności w zakresie pracy z tekstem źródłowym i mapą. Młodsze dzieci uczą się historii na podstawie wybranych legend polskich związanych z regionem lub miastem, któremu poświęcona jest lekcja.

Geografia
Na lekcjach geografii pokazujemy dzieciom jak piękna jest Polska. Dzieci poznają miasta, rzeki, jeziora, pasma górskie, krainy geograficzne oraz atrakcyjne regiony turystyczne z uwzględnieniem cech przyrodniczych oraz współczesnego stanu środowiska.

Język polski
Nauka języka polskiego jest przeplatana nauką wierszy i piosenek związanych z naszym krajem. Dzieci bardzo chętnie poznają nie tylko utwory które pamiętają jeszcze ich rodzice, ale są żywo zainteresowani także współczesną twórczością.


Klasa 0

M. Pawluśkiewicz

Kubuś idzie do szkoły cz.1, cz. 2

Klasa I

M. Pawluśkiewicz

Elementarz, Ćwiczenia elementarzowe, Słowniczek Niezbędniczek

Klasa II

M. Pawluśkiewicz

Asy z drugiej klasy - czytanka i ćwiczenia

Klasa III

M. Pawluśkiewicz

Z uśmiechem i słońcem - czytanka i ćwiczenia

Klasa IV

M. Pawluśkiewicz

Piękna nasza Polska cała - czytanka i ćwiczenia

Klasa V

M. Pawluśkiewicz

W radosnym kręgu

W. Bobiński

Historia-Średniowiecze

Klasa VI

M. Pawluśkiewicz

Sercem w stronę ojczyzny

W. Bobiński

Historia-Czasy Nowożytne

Klasa VII

A. Siek, M. Ślęzak, A. Witkowska

Bliżej Polski

W. Bobiński

Historia-Od niewoli do niepodległości państwa

Klasa VIII

A. Siek, M. Ślęzak, A. Witkowska

Do kraju tego…

W. Bobiński

Historia-II do III Rzeczypospolitej

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now